Quy định về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần

Quy định mới nhất về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần và điều kiện để người lao động được hưởng trợ cấp theo quy định mới.

HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 1 LẦN

Câu hỏi của bạn:

     Chào luật sư, tôi muốn nhờ luật sư tư vấn cho tôi về trường hợp sau: Tôi có đi làm tại một công ty nhưng sau đó do dịch bệnh tôi không đi làm nữa và đang thất nghiệp. Hiện tại tôi đang giữ sổ và tôi muốn rút toàn bộ số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ làm thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư.

Câu trả lời của luật sư:

    Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần như sau:

Căn cứ pháp lý:

1.Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần được hiểu như thế nào?

     Theo khoản 4 Điều 3 Luật việc làm 2013, bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

     Các chế độ BHTN gồm có: 

– Trợ cấp thất nghiệp.

– Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm.

– Hỗ trợ học nghề.

– Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

     Như vậy, theo Luật việc làm 2013, trợ cấp thất nghiệp là một trong 04 chế độ của bảo hiểm thất nghiệp, từ đó, có thể hiểu trợ cấp thất nghiệp là một khoản tiền mà cơ quan bảo hiểm xã hội phải trả nhằm hỗ trợ người lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp. Còn hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần là những giấy tờ, chứng từ người lao động cần chuẩn bị để nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

     Đối với trường hợp của bạn, đầu tiên bạn cần xác định xem bạn đã đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không. Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

     Thứ nhất, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật và đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

     Thứ hai, người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn, từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hay theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

     Thứ ba, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tới trung tâm dịch vụ việc làm trong đúng thời hạn quy định.

     Thứ tư, NLĐ chưa tìm được việc làm trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, trừ các trường hợp sau:

 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
 • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

 • Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù

 • Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

 • Chết.

 

3. Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần hay không?

     Điều 52 Luật việc làm năm 2013 quy định như sau:

Điều 52. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp bất khả kháng.

2. Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì người lao động có trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều này.

     Theo quy định trên, hàng tháng người lao động phải trực tiếp đến khai báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi người đó đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm. Như vậy, bạn không thể hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần mà sẽ hưởng theo từng tháng.

4. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Theo Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và Nghị định 61/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 28/2015 gồm: 

 • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu; 
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:
  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
  • Quyết định thôi việc;
  • Quyết định sa thải;
  • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
  • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
  • Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động;
  • Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;
  • Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn thì làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.
 • Sổ bảo hiểm xã hội.
 • Chứng minh nhân dân.

     Kết luận: Đối với trường hợp của bạn đầu tiên bạn cần phải kiểm tra xem bạn có đáp ứng đủ các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không? Nếu đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gửi đến trung tâm dịch vụ việc làm. Hàng tháng bạn phải đến trung tâm dịch vụ việc làm khai báo về việc tìm kiếm việc làm. Như vậy, bạn không thể làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần mà sẽ hưởng theo từng tháng.

5.Tình huống tham khảo:

     Chào luật sư, tôi muốn nhờ luật sư tư vấn cho tôi về vấn đề sau: Tôi đã làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và được hưởng 6 tháng trợ cấp thất nghiệp. Tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp được 2 tháng rồi, tháng thứ 3 do có việc gia đình nên tôi đã không đi khai báo tìm kiếm việc làm. Tôi muốn hỏi tôi có được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không? Tôi xin cảm ơn luật sư.

Trả lời:

     Điều 53 Luật việc làm 2013 quy định về chấm dứt, tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

2. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tìm được việc làm;

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

d) Hưởng lương hưu hằng tháng;

đ) Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

e) Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này trong 03 tháng liên tục;

g) Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

i) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp;

k) Chết;

l) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

m) Bị tòa án tuyên bố mất tích;

n) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này. Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

     Như vậy, theo quy định trên hàng tháng bạn phải đến trung tâm dịch vụ việc làm để khai báo tìm kiếm việc làm hàng tháng. Nếu tháng thứ 3 bạn không đi khai báo và cũng không có lý do thì bạn sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.Tháng tiếp theo bạn đi khai báo đúng quy định thì bạn được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho những tháng còn lại.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về vấn đề hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về vấn đề như thủ tục khai báo tìm kiếm việc làm hàng tháng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp hay các vấn đề khác liên quan đến hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi liên quan đến vấn đề về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn về vấn đề hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                             Chuyên viên: Nguyễn Ngọc